სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ფუნქციონირებს ქართულენოვანი და ინგლისურენოვანი სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალები. ჟურნალში სტატიის წარსადგენად გახსნით სასურველ ჟურნალს და გაივლით რეგისტრაციას. თქვენი აქტიური პროფილიდან შეძლებთ ატვირთოთ Microsoft Word-ის ფორმატში სტატია. სისტემაში მოხვედრილი სტატია გადაეგზავნება ავტომატურად რეცენზენტს. მას შემდეგ რაც თქვენი სტატია გაივლის რეცენზირებას, სისტემა გაცნობებთ პირად ფოსტაზე, რომ თქვენმა სტატიამ წარმატებით გაიარა რეცენზირების ეტაპი და მზადაა გამოსაქვეყნებლად. სტატიების გამოქვეყნება უფასოა. გისურვებთ წარმატებებს, მომავალი თნამშრომლობის იმედით!

Journals

  • Astronomy & Astrophysics (CAUCASUS)    The journal “Astronomy & Astrophysics (Caucasus)” is an international, scientific peer-reviewed electronic publication. The purpose of the journal is to provide the scientific society with the information about the latest researches in astronomy and astrophysics. The technical parameters of the articles submitted to the “Astronomy & Astrophysics (Caucasus)” are similar to those of the articles published in the US leading international scientific journals. Only the original astronomical and astrophysical articles after with a positive review will be published in the journal.    The journal also publishes papers of international scientific conferences (forums, symposiums, etc.), reports of scientific expeditions and reviews.